TÜBİTAK “BİGG” PROGRAMINDAKİ YENİ DEĞİŞİKLİKLER

         1)ÇAĞRI KODU VE İSMİNDE DEĞİŞİKLİK:

TÜBİTAK 1512 BİGG Yerine TÜBİTAK 1812 BİGG

  • TÜBİTAK 1512 BİGG Girişimcilik Destek Programı’nın çağrı ismi ve çağrı kodu değişmiştir. Yeni ismi ve kodu ile “TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı” olarak tanımlanmaktadır. Bu iki çağrı birkaç temel değişiklik dışında aynı program çağrısıdır. 2024-1 Dönemi ve sonrası için “TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı” kullanılacaktır.

        2)FON YÖNTEMİNDE VE FON MİKTARINDA DEĞİŞİKLİK:

Hibe Yerine Yatırım

  • Teknoloji ve inovasyon tabanlı iş fikirlerine 450.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı’nın fon yönteminde ve fon miktarında değişiklik yapılmıştır. TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı girişimcilere yatırım desteği sağlamaktadır. TÜBİTAK BiGG Fonu ile kuruluş arasında imzalanan “Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi” kapsamında %3 şirket hissesi karşılığında 900.000 TL, TÜBİTAK BİGG Fonu tarafından kuruluş hesabına aktarılacaktır.

      3) KÜRESEL TEMİZ TEKNOLOJİLER GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI EK YATIRIMI

  • Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO iş birliğinde TÜBİTAK tarafından yürütülen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (Global Cleantech Innovation Programme-GCIP) kapsamında ek yatırım yapılabilecektir.
  • Temiz teknolojiler alanında faaliyet gösteren ve Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan iş planları kapsamında kurulacak şirketlerden TÜBİTAK tarafından seçilecek 3 adedine TÜBİTAK BİGG Fonunun yapacağı yatırım %5 hisse karşılığında 1.500.000 TL olarak uygulanabilecektir. %2 ilave pay karşılığında yapılacak 600.000 TL yatırım Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kaynaklarından karşılanacaktır.