Takvim

6 Mayıs - 25 Haziran 2024
26 Haziran 2024
15 - 30 Haziran 2024
1 Temmuz 2024
3 - 4 Temmuz 2024
5 Temmuz 2024
5 - 16 Temmuz 2024
2 Eylül - 24 Ekim 2024
31 Ekim 2024
29 Kasım 2024
2 Aralık 2024

Program

İŞ FİKRİ BAŞVURULARI

BİGGBİR Programına katılabilmek için bir iş fikri ile başvuru yapılması yeterlidir. 6 Mayıs - 13 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.  Girişimci adaylara hızlı değer sunabilmek için iş fikri başvuruları anında değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru yapan adaylar eğitim ve mentorluk hizmetlerinden erkenden yararlanmaya başlayacaklardır.

İş Fikri Başvuru Tarihleri;

6 Mayıs - 25 Haziran 2024

DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

TÜBİTAK tarafından yapılacak 2. Aşama değerlendirme öncesi BİGGBİR programında adaylara üç aşamadan oluşan değerlendirme sistemi uygulanacaktır.

Ön Değerlendirme Aşaması

Bu aşamada jüri heyeti her bir başvuru formunu detaylıca okuyarak iş fikrinin BİGG programına uygunluğu değerlendirilecektir. İş fikrinin teknoloji ve yenilik içerip içermediği bu aşamada kontrol edilecektir. Seçilen başvurular Olgunlaştırma Programına dahil edilecektir.

Birebir Değerlendirme Aşaması

Olgunlaştırma Programı kapsamında adaylara eğitim ve mentorluk hizmetleri verilerek iş fikirlerinin daha geniş açıdan geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu sayede yeterli hazırlık yapamayan adayların bu aşamada elenmesinin önüne geçilecektir.

İş Planı Değerlendirme Aşaması

İyileştirme Programı kapsamında hazırlanan iş planları nitelikli şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı jüri heyeti tarafından incelenecektir. Nitelikli hazırlanan iş planıları seçilerek TÜBİTAK 2.Aşamaya gönderilecektir.

MENTOR GÖRÜŞMELERİ

BİGGBİR programına başvuran adaylar geniş bir mentor havuzuna erişmiş olacaklardır.
Teknik ve ticarileşme konularında uzmanlığa sahip mentorlar ile birlikte yürütülecek faaliyetler kapsamında iş fikri doğrulama çalışmaları, problem/çözüm uyumu, potansiyel müşteri ziyaretleri, ekip ve iş modeli oluşturma konularına ağırlık verilecektir.
Ön değerlendirme aşamasını geçen adaylara uygun mentor eşleştirmeleri yapılarak program boyunca düzenli mentor görüşmelerinin yapılması sağlanacaktır.
Potansiyel müşteri ziyaretleri ve doğrulama çalışmaları kapsamında mevcutta işbirliği içerisinde olunan kurum, kuruluş ve kişiler ile bağlantıya geçilerek adayların olası müşteriler ile görüşmeleri kolaylaştırılacaktır. Ziyaretlerden elde edinilen saha bilgileri jüri sunumuna aktarılacaktır.